Gasmätning och gasfrihets­förklaring för arbete i explosions­farlig miljö

Allmän beskrivning av utbildningen

Utbildningen ger deltagaren de kunskaper som behövs för att kunna gasfrihetsförklara i samband med arbeten i explosionsfarlig miljö och för arbeten på behållare och rörledningar innehållande brandfarlig vara.

Den handledarledda utbildningen ger möjlighet att arbeta med det egna företagets förutsättningar och utrustning. Utbildningen ger därför tillfälle till inventering och uppdatering av rutiner och instruktioner.

Utbildningen genomförs på plats hos beställande företag med flera praktiska mätövningar inlagda.

Utbildningens mål

Fördjupade kunskaper hos deltagaren och en handlingsplan för det egna fortsatta arbetet med gasfrihetsförklaring på företaget.

Utbildningens längd

1 dag

Målgrupp

Personal som använder gasmätningsutrustning, Tillståndsgivare för arbete i explosionsfarlig miljö, Föreståndare brandfarlig vara, m fl.

Innehåll

  • Brandfarliga varor och EX-klassning
  • Lagstiftningen
  • Arbetstillstånd
  • Mätinstrument
  • Mätmetoder
  • Mätteknik
  • Fallgropar
  • Ta hand om gasvarnaren

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This