Hälsa, säkerhet och miljö för ledare

– samordning och ökad effektivitet

Allmän beskrivning av utbildningen

Utbildningen tar sin utgångspunkt i att förmedla verktyg för att kunna samordna och effektivisera HSE-arbetet genom att ge konkreta tips på hur HSE-arbetet blir värdeskapande och kan implementeras i det dagliga arbetet.visa på de samordningsvinster som kan erhållas.

Under den handledarledda utbildningen arbetar du bl.a. med underlag från ditt eget företag och utbildningen ger därmed möjlighet till reflektion över ditt ansvar och hur du har delegerat hälsa-, säkerhets- och miljöfrågor.

Förutom fördjupade egna kunskaper får du också en handlingsplan med dig efter utbildningen, framtagen för det fortsatta arbetet på ditt företag.

Utbildningens mål

Förtydliga de krav (lag, försäkring, ISO-standarder och företagsstandarder) som finns och ge kunskaper om de verktyg som kan effektivisera arbetet med att hantera det ansvar som en linjechef eller företagsledare har för hälsa-, säkerhets- och miljöfrågor.

Utbildningens längd

½ dag – 2 dagar (beroende på det antal fördjupningsdelar som väljs)

Målgrupp

Linjechefer och företagsledare, kan med fördel riktas till hela ledningsgrupper.

Innehåll

Grundkurs (½ dag)

  • Lagkrav, arbetsmiljö och miljö
  • Arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Sanktioner
  • Säkerhet
Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This