Incident­utredning

Allmän beskrivning av utbildningen

Hantering av incidenter (olyckor och tillbud) är ett grundläggande element i verksamhetsutövares riskhanteringsprocess. För vissa typer av verksamheter finns det dessutom lagar och regler som ställer krav på innehåll och omfattning av hur man hanterar inträffade incidenter. Erfarenheter från industrin visar att få organisationer har ett väl utvecklat system för incidenthantering och kontinuerligt lärande för att reducera effekterna av oönskade händelser. Denna utbildning omfattar en djupgående genomgång av hur man bäst arbetar med att hantera incidenter som inträffar. Fokus ligger på att strukturerat analysera varför incidenterna inträffade så att man kan undvika att de sker i framtiden.

Utbildningens mål

Ge deltagarna kunskap om hur man bygger upp ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera inträffade incidenter samt hur man genomför utredningar på ett objektivt och metodiskt sätt med fokus på effektiva åtgärder för att förhindra återupprepning. Utbildningen ger deltagarna en grundläggande förståelse för:

 • Ramverk för incidentutredning
 • Datainsamling
 • Utredningsmetoder
 • Rapportering

Utbildningens längd

Utbildningen är i utgångsläget utformad som en 2-dagarskurs, men kan med lätthet skalas upp och ner beroende på deltagarnas förkunskaper.

Målgrupp

Linjechefer samt specialistfunktioner inom hälsa, miljö och säkerhet i verksamheter där olyckor och tillbud kan inträffa.

Innehåll

 • Introduktion och översikt
 • Rapportera incidenter
 • Ramverk för incident-utredning
 • Datainsamling
 • Orsaksanalys
 • Mänskliga faktorn
 • Enkel metod för utredning
 • Rekommendationer och rapportering
 • Avancerade metoder för utredning

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This