Riskanalys­metoder

Allmän beskrivning av utbildningen

Utbildningen syftar till att ge förståelse och inblick i analysmetoder, acceptanskriterier samt analysgruppens roll och sammansättning där gruppens förmåga att tillämpa detta som tillvägagångssätt och utgångspunkt för hantering av den egna verksamhetens risker är i fokus.

Utbildningen innehåller både grundläggande teoretiska resonemang så väl som dess praktiska tillämpningar (i form av exempelvis What if, HAZOP, Bowtie, och riskacceptans).

Utbildningens mål

Genom övningar samt diskussioner i analysmetoder och riskacceptans är målet att deltagarna efter utbildningen kan fördjupa och vidareutveckla det systematiska riskhanteringsarbetet på det egna företaget.

Utbildningens längd

2 dagar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dem som i sitt arbete på ett eller annat sätt arbetar med eller ansvarar för processäkerhet.

Innehåll

  • Överblick av riskanalysmetoder
  • Riskanalysmetoder, styrkor och svagheter
  • Leda riskanalys
  • Analysmetoder; Grovriskanalys, What if-analys
  • Analysmetoder; HAZOP, Operatörsanalys
  • Analysmetoder; Barriäranalys, Bowtie/Olycksfjäril
  • Riskvärdering
  • Riskacceptanskriterier
  • SIL

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This