Riskhantering

Allmän beskrivning av utbildningen

Utbildningen ger en grund i riskbegrepp och analysmetoder. Kraven för riskutredning ökar i takt med ny lagstiftning och kunskap om val av riskanalysmetod och hur en riskhanteringsprocess går till ger en trygghet för organisationen. Det är dessutom grunden för att kunna driva ett effektivt arbete med en organisations risker.

Handledare för utbildningen har mångårig erfarenhet med att arbeta med riskhantering inom industri.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att ge en grundläggande förståelse i riskanalysmetoder samt hur man går till väga i en riskutredning.

Utbildningens längd

Utbildningen är i utgångsläget utformad som en 1-dagsutbildning, men kan med lätthet skalas upp eller ner beroende på deltagarnas förkunskaper och mängden företagsanpassning.

Målgrupp

Ledning, projektledare samt specialfunktion inom CRM och EHS i verksamheter där olyckor kan inträffa.

Innehåll

  • Risk som begrepp
  • Överblick av riskanalysmetoder
  • Genomföra riskutredning

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This