Seveso

Allmän beskrivning av utbildningen

Utbildningen innehåller en introduktion till Seveso-lagstiftningen och en genomgång av de krav verksamhetsutövaren omfattas av på högre respektive lägre kravnivån.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en trygghet i att man förstår vad lagstiftningen omfattar och vad detta betyder för den egna verksamheten.

Utbildningens längd

Utbildningen är i utgångsläget utformad som en 1-dagsutbildning, men kan med lätthet skalas upp och ner beroende på deltagarnas förkunskaper.

Målgrupp

Linjechefer samt specialistfunktioner inom hälsa, miljö och säkerhet i verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Innehåll

  • Introduktion till lagstiftningen
  • Seveso III – vilka är nyheterna?
  • Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem
  • Säkerhetsrapport – krav och vägledning
  • Riskbedömning – vilka risker finns och vilka åtgärder krävs för att hantera dem?
  • Förebyggande och begränsande åtgärder
  • Intern plan för räddningsinsatser

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This