Statisk elektricitet

Allmän beskrivning av utbildningen

Erfarenhetsmässigt vet vi att statisk elektricitet är en av de vanligaste tändkällorna i samband med explosioner på industrier. Syftet med upplägget är därför att erbjuda personal på industri med hantering av brandfarlig vara och explosionsfarligt damm en fördjupad kunskap om en av de vanligaste tändkällorna.

Utbildningens mål

En fördjupad kunskap om statisk elektricitet, en av de vanligaste tändkällorna inom industrin, för att förebygga och hantera de risker som finns.

Utbildningens längd

1 dag

Målgrupp

Personal på industri med hantering av brandfarlig vara och explosionsfarligt damm.

Innehåll

  • Vad är ATEX
  • Grunderna om brandfarliga varor och brännbart damm
  • Grundläggande åtgärder för att hindra och lindra explosioner och bränder.
  • Tändkällor generellt
  • Vad är statisk elektricitet
  • Bedöma risken för antändning med elektrostatiska urladdningar
  • Åtgärder för att eliminera stat el som tändkälla
  • Praktiska exempel från industrin

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This