Tillstånds­­givning för arbete i explosions­­farlig miljö

Allmän beskrivning av utbildningen

Arbete i explosionsfarlig miljö är allt arbete som kan vara en tändkälla i – eller i närheten av – EX-klassade områden, dvs. där brandfarlig vara eller brännbart damm finns. Krav på tillståndsgivning vid arbete på cisterner och rörledningar innehållande brandfarlig vara innefattas också i utbildningen.

Syftet med tillståndsgivningen är att förhindra att brand eller explosion uppstår i samband med arbete i explosionsfarlig miljö. Det är föreståndaren för brandfarlig vara som skall se till att det finns rutiner och personal med tillräcklig kompetens för att ge tillstånd.

Vid hantering av brännbart damm skall en person med motsvarande ansvar som en föreståndare ha denna uppgift sig delegerad.

Utbildningens mål

Ge dig som tillståndsgivare för denna typ av tillfälliga arbeten den bas du behöver för att vara en del av företagets tillståndsgivarorganisation.

Utbildningens längd

2 dagar

Målgrupp

Blivande tillståndsgivare eller som repetitionsutbildning för dig som redan är tillståndsgivare.

Innehåll

  • Lagstiftning
  • Arbetstillstånd
  • Tillstånd i EX-miljö
  • Atmosfär
  • Tändkällor
  • Åtgärder
  • Säker avställning
  • Gasfrihetsförklaring
  • Dokumentation
  • Praktiska övningar

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This