Brandskyddslagets utförandekontrollgrupp ökar i takt med efterfrågan av denna viktiga tjänst.

Utförandekontrollgruppen erbjuder ett flertal olika tjänster, men vad de främst arbetar med är utförandekontroller och Brandskydd under byggtid.

Utförandekontroll
Inför att en byggnad eller lokal ska tas i drift ska en brandskyddsdokumentation vara framtagen. Den beskriver och bekräftar att brandskyddet är korrekt utformat enligt aktuellt bygglov. Vi tar fram kontrolldokument som beskriver vilka kontroller som måste göras innan byggnaden får tas i drift. Utförandekontroller är en viktig del i ett projekt då de säkrar att projektet uppfyller kraven i brandskyddsdokumentationen. En utförandekontroll ökar projektets säkerhet samt bidrar till färre anmärkningar i slutkontrollen. Under en produktion av ett projekt kan mycket gå fel på vägen. Många fel resulterar i stora kostnader som i många fall hade kunnat undvikas med en utförandekontroll.

Brandskydd under byggtid
Tyvärr är det inte ovanligt med brand under byggtid. Därför är det viktigt att skapa en trygg arbetsplats även under byggtiden, då brandskyddet ännu inte är färdigställt. Vi hjälper er att ta fram styrande dokument/kravställning för arbetsplatsen utifrån gällande lagar, och så hjälper vi till med uppföljning, kontroller och rådgivning.
Brandskydd under byggtid gör inte bara projektet till en trygg och säker plats för de som jobbar på projektet, utan det förebygger även stora konsekvenser för både budget och tidsplan, om olyckan skulle vara framme.

Utöver utförandekontroller och brandskydd under byggtid så hjälper utförandekontrollgruppen till med följande:

Inventering av befintligt brandskydd
Upprättande av brandtekniskt utlåtande

Heta arbeten
När vi arbetar med heta arbeten så är vi stationerade på plats. Vi utfärdar heta arbeten-tillstånd och övervakar utförandet.

Rökövningsförsök
Rökövningsförsök utförs för att exempelvis se hur brandgasventilationen fungerar och om den fungerar på rätt sätt.

Utrymningsövningar
För att er personal ska veta hur de ska agera i skarpt läge, erbjuder vi att utföra utrymningsövningar på plats med tillhörande dokumentation i efterhand.

Behöver ni hjälp med någon av tjänsterna som utförandekontrollgruppen erbjuder?
Kontakta Hans Johansson 070-822 86 82, Jens Arwsbo 076-170 65 66, eller Erik Gutung 08-588 188 13.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete