Det som började med personlig sponsring av Bo Granqvist efter en resa 1994 och som har fortsatt med insatser av Brandskyddslaget på Mvindeni Primary School involverar nu samtliga bolag i koncernen och även våra externa styrelseledamöter. I år har vi också börjat finansiera projekt i grannskolan Mkwambani Primary School.

Bosse besöker landet ungefär en gång per år. Senaste resan gick i början av mars och då bestod ressällskapet av ytterligare sex personer, där Brandskyddslagets Jennie Lövgren Forslund och Sanna Eriksson var två av resenärerna.

Jennies och Sannas reseskildring

Under sex dagar besökte vi Ukunda, byn utanför Mombasa där våra skolor ligger. Vi var också i Ibrahims by (Bosses fadderby). I ibrahims by fick vi möjlighet att se hur elever har det hemma och då även träffa de vuxna i byn.

På besök i Ukunda
På besök i Ukunda 2

På båda skolorna fick vi varma välkomnanden med kokosnötter och uppträdanden. Under besöken fick vi hälsa på all personal och lärare samt besöka klassrum under pågående lektioner.

Vi fick möjligheten att se elevernas skolmaterial och vi var med på bl a matte, religion och språklektioner. På Mkwambani Primary School gick vi även in och ”gästföreläste”, vilket måste varit en upplevelse för barnen.

Bosse undervisar
Lektion på Mkwambani

Under vår vistelse fick vi även träffa byggentreprenören Samie och Rosie som hjälper Bosse på plats med teknisk utrustning så som datorer och symaskiner.

Sammy

Rosie

Alla vi möte var glada och stolta över tillvaron och väldigt tacksamma för våra besök och det vi hjälper dem med.

Aktuella projekt på Mvindeni och Mkwambani

På ett styrelsemöte tidigare i år beslutades om fortsatta insatser. Efter önskemål från skolorna har vi nu startat upp flera nya projekt. Båda skolorna har fått läroböcker. På Mkwambanis skolområde har en brunn borrats så skolan har nu äntligen vatten.

Kenya vatten och lärarbyggnad
Kenya vattentank sponsrad av Brandtec

Runt Mvindeni ska ett staket byggas för att höja säkerheten och en ny lärarrumsbyggnad är under uppförande.

Samtliga av koncernens bolag är nu involverade i projekten. Dessutom har våra styrelsemedlemmar Stina Stjärnström och Ulf Nordell bidragit till böckerna. Härligt med så engagerade och generösa personer i vår styrelse!

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete