Behovet av nya idrottsarenor är stort i Karlstad. Vi mycket stolta över att få vara med i ett projekt där vi tillsammans främjar idrotten genom att utveckla nya idrottsarenor på Sannafältet.

I en första etapp ska två arenor och en konstgräsplan byggas på området. Vår uppdragsgivare tillika projektets totalentreprenör är Byggdialog.

Sannafältets inomhusarena är en multifunktionell anläggning som innehåller ytor för friidrott och fysträning med utrymmen för bl.a. kastgrenar och hoppgrenar samt löparbanor för 60 m och 100 m. Hallen, som ersätter den gamla Våxnäshallen, kommer att ha en teleskopläktare med plats för ca 1000 åskådare.

Utomhusarena

Illustration av SWECO

Sannafältets utomhusarena, som kommer att ersätta nuvarande Tingvalla IP, är en anläggning för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Arenan kommer att kunna ta emot ca 4000 åskådare, varav 1500 på den stora läktaren. Innerplanen består av naturgräs som med uppvärmning kommer att kunna användas stora delar av året.

Från programhandling till byggskede

Vi har i projektet fått äran att vara med hela vägen från programhandling till byggskede och färdigställda arenor. Med ett stort flöde av människor på området i kombination av att byggnaderna består av träkonstruktioner har projektet krävt många olika analytiska dimensioneringar och andra komplexa brandtekniska lösningar. Därför har vi i projektet samlat våra spetskompetenser och experter på olika områden och haft medarbetare involverade från såväl kontoret i Karlstad som Stockholm.

Stora evenemang innebär även utmaningar när det kommer till person- och trafikflöden eftersom det finns begränsad tillgång av in- och utfartsvägar inom området. Dessa utmaningar hanterar vi i nära samarbete med kommunen samt räddningstjänst, polis och ambulans.

Entre

Illustration av SWECO

Brandskyddslaget har lång erfarenhet av att projektera brandskydd i stora idrottsarenor och även träbyggnader. Både inomhus- och utomhusarenan kommer, med hänsyn till miljöpåverkan, att byggas med bärande träkonstruktioner vilket är en intressant utmaning ur ett brandtekniskt perspektiv.

Följ denna länk om du vill se hela området i VR: karlstad.se/sannavr

Sportcentret planeras vara färdigställt under hösten 2022.

Kontakt

Urban Söderberg
054-770 78 03
Skicka e-post

Henrik Alling
054-770 78 01
Skicka e-post

Andreas Lindgren
054-770 78 06
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete