Internationellt sett, har flertalet standarder och vägledningar under senare år utvecklats för energilagring med stationära batterier. I Sverige finns dock i dagsläget relativt få regler och vägledningar gällande brandskydd kopplat till energilagring i batterier. Det finns således ett behov av att inom branschen utveckla standarder för att säkerställa ett skäligt brandskydd.
Brandskyddslaget hjälper Svensk Solenergi att utveckla just detta. Inom vägledningen tas energilagring av olika omfattning och inom olika verksamheter i beaktning. Vidare omfattas både energilager inom byggnad med annan verksamhet samt energilagring i fristående byggnad.

 

Kontaktperson

Emil Persson
08-588 188 17
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete