Brandskyddslaget har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetat med att ta fram grunderna till en vägledning för hur offentliga miljöer ska kunna utformas med hänsyn till terrorhot.

Syftet med vägledningen är att illustrera olika typer av terrorhot mot offentliga platser samt att redovisa hur planerare, landskapsarkitekter, säkerhetssamordnare, arrangörer av evenemang, verksamhetsutövare och andra liknande funktioner kan planera för skydd av dessa platser.
 
Arbetet begränsades till att titta på terrorhot i form av fordonsattacker, sprängdåd, beskjutning och andra handvapen. I vägledningen berörs inte metoder för bedömning och värdering av hot, detta utgör ett separat arbete som MSB arbetar med. Fokus i vägledningen ligger på hur skydd kan utformas i samband med exploatering samt i befintliga miljöer. Vi kan inte bygga bort alla risker, men genom medveten utformning av offentliga miljöer kan vi försvåra och förhindra en attack.
 
Vid införande av åtgärder är det viktigt att åtgärderna inte medför att den offentliga miljön blir sluten eller svårtillgänglig. Det finns även risk för konflikter mellan olika typer av åtgärder eller mot den övriga utformningen där exempelvis fordonshinder kan medföra en sämre tillgänglighet och försvåra evakueringen av en plats.
 
Som underkonsult i arbetet anlitades arkitektfirman OKK+ med arkitekterna Karolina Keyser (f.d. stadsarkitekt i Stockholms stad) samt Lars Kockum. Till projektet fanns även en referensgrupp kopplad. I referensgruppen fanns representanter för bland annat kommuner, räddningstjänst och polisen. MSB arbetar nu vidare med vägledningen.
 
Frukostföreläsning och artikel i ämnet
Brandskyddslaget kommer att hålla en frukostföreläsning på temat under hösten. Håll utkik på hemsidan och Linkedin efter inbjudan, alternativt föranmäl intresse till rosie.kval@brandskyddslaget.se.
 
I senaste numret av Bygg och Teknik (6-2019) finns även en artikel på temat författad av Rosie Kvål och Pierre Wahlqvist.

Kontakt

Rosie Kvål
08-588 188 84
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete