I morse höll Kristin Andrée en mycket välbesökt föreläsning om frångänglighet och utformning av utrymningsplatser.

Föreläsningen inleddes med en genomgång av vilka lagar och regler som finns inom området frångänglighet och vad de säger om utrymningsplatser. Därefter berättade Kristin om forskningsstudierna som ligger till grund för hennes licentiatavhandling ”Utrymningshissar och utrymningsplatser utifrån de utrymmandes perspektiv”. Den avslutande frågestunden visade att ämnet är mycket aktuellt.

Om två veckor avslutar Lars Hellman och Anders Norström höstens föreläsningar i Stockholm med att prata brandlarm och samordnad funktionsprovning. Det finns fortfarande några få platser kvar till det tillfället. Mer information och anmälan hittar du här.

Kontakt

Kristin Andrée
08-588 188 66
Skicka e-post