Fredagen den 26 april bjuder Brandskyddslaget på frukost och en föreläsning om gröna tak på vårt kontor Malmö.

Föreläsningen hålls av Jennie Lövgren Forslund och Alexander Elias, som båda har varit med och skrivit vår forskningsrapport: Gröna tak – Ur brandteknisk synvinkel. Jennie och Alexander kommer bland annat att redovisa de viktigaste resultaten och erfarenheterna. De går igenom den grundläggande brandskyddsproblematiken med gröna taktäckningar, hur detta hanteras i andra länder samt hur konsekvensen av en brand kan beräknas. Och kanske det viktigaste, hur kan vi tillämpa det här i praktiken?

Anmälan och mer information om föreläsningen hittar du på anmälningssidan Gröna tak – möjligheter och krav ur brandteknisk synvinkel.

Kontakt

Maya Stål Söndergaard
040-655 48 82
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete