I mars utökades vår sprinklergrupp med ytterligare en SBSC-behörig ingenjör inom vattensprinkler. Det är Andreas Lundkvist, närmast från Albacon, som har anslutit.

Andreas har lång erfarenhet av sprinkler, både som entreprenör, projektör och besiktningsman. Han arbetar nu främst med tidiga skeden i större infrastrukturprojekt och distributionscenter, men även med boendesprinkler. Förutom goda kunskaper inom sprinkler är Andreas också SBSC-behörig ingenjör brandlarm.

Vi hälsar Andreas varmt välkommen till Brandskyddslaget!

Kontakt

Andreas Lundkvist
08-588 188 30
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete