I dessa oroliga tider fokuseras det mycket på hur man som bolag skall agera och hantera sin personal och sina kunder. Inom de flesta bolag analyseras och diskuteras det huruvida dess branscher och verksamhet påverkas av Covid-19 och hur framtiden kan komma att se ut. I allt brus ställer en av våra medarbetare frågan, ”Hur går det för våra vänner i Kenya? Vad kan vi göra för dem?”.
Bo Granqvist, styrelseordförande för våra företag, som sköter den främsta kontakten med skolorna och fängelset i Kenya kontaktade dem och fick en uppdatering om läget, samt informerade dem om hur vi ska hjälpa till.

Vi har tidigare berättat om vårt sociala engagemang i Kenya där vi hjälper och bidrar med finansiering till utveckling av skolor och ett fängelse. Läs mer om detta i våra tidigare nyheter här.

I Kenya utvecklas COVID 19 epidemin hittills mycket långsamt. Endast 246 personer har testats positivt för COVID 19 trots omfattande testverksamhet. Endast 11 dödsfall är rapporterade. Regeringen vidtog mycket snabbt omfattande åtgärder för att minska smittspridningen. Bland annat stängdes alla skolor redan den 19 mars. Större religiösa och politiska möten förbjöds. Större idrottsevenemang förbjöds. Nattklubbar förbjöds. De gjorde tester vid alla gränsövergångar. Inreseförbud från vissa länder. m.m.

Kenya är hittills mycket litet drabbat av virusutbrottet direkt, men indirekt har Kenya drabbats mycket kraftigt genom minskad export, stoppade infrastrukturprojekt och obefintlig internationell turism.
De indirekta effekterna har redan lett till stor arbetslöshet, många företag på obestånd samt svält. Sannolikt blir detta dessvärre mycket värre de närmaste månaderna framöver. Kenyas ekonomiska resurser räcker nämligen inte till för att klara av denna utmaning utan stöd utifrån. De har begränsade sjukvårdsresurser vilket innebär att en utbredning av epidemin kan orsaka stora mängder dödsfall främst bland den fattiga befolkningen som inte har råd med sjukvård och medicin.


Hur går det för skolorna?

Bo har varit i kontakt med samtliga skolledningar på de skolor vi är engagerade i. Varken Mkwambani, Mvindeni eller Shimo-La-Tewa har hittills haft några konstaterade COVID 19 fall, men alla är dock mycket rädda för vad som kan komma.
Fängelset, där vi varit med och startat upp en skola, har strikt besöksförbud och interna åtgärder som handtvätt, handspritning, förbud för alla samlingar i grupper m.m. Ett ”bevakningsteam” för fängelset har skapats bestående av Kenya Red Cross tillsammans med Räddningstjänsten i Mombasa och Fängelseledningen. Men internerna bor mycket tätt i kasernerna så ett virusutbrott kan bli svårt att bromsa. Bo har därför haft en dialog med fängelseledningen och åtgärder har vidtagits, däribland att låta vissa fall omprövas så att de kan lämna fängelset.
Den nya skolan i fängelset, som Brandskyddslaget och RiskTec varit med och finansierat, är så klart stängd tills vidare


COVID-19 Project

Styrelsen i Brand Invest AB, Brandskyddslagets och RiskTecs moderbolag, beslöt den 1 april att stödja COVID 19-åtgärder för våra skolor. Uppgörelser har nu träffats innebärande att alla hushåll med minst en elev i Mkwambani eller Mvindeni får en behållare med 500 ml flytande tvål. Detta sker under april. Alla ledamöter i skolstyrelserna har åtagit sig att själva leverera ut dessa till alla hushåll och samtidigt informera om betydelsen av handtvätt, att undvika att beröra eget ansikte, vikten av att hålla 1,5 meters avstånd till personer utanför familjekretsen samt att de skall undvika folksamlingar. Vi har även sett till att ytterligare volymer flytande tvål samt handsprit levereras till de båda skolorna inför en framtida skolstart.
Våra kontakter på plats i Kenya, Contractor Nderi Construction Company, sköter inköp, distribution, kontakter, introduktioner och kontroller. Rektorerna uttrycker stor tacksamhet för att vi engagerar oss i deras arbete för att minska riskerna. Förhoppningen är nu att detta ska innebära att familjerna runt våra skolor ska klara sig lindrigare i COVID 19 epidemin.

Det känns bra att kunna bidra med en liten ljusglimt i dessa oroliga tider, och nu håller vi tummarna för att Kenyas åtgärder fortsätter att hålla smittspridning inom kontroll.

Tack vare många år av möten med elever, lärare och föräldrar har relationer skapats som gör att många kommer att följa våra råd och göra sitt bästa för att minska risken för spridning av viruset. Psykologiska effekten av att de har många vänner i Sverige som stöttar dem ska nog inte underskattas.

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete