I februari sätter vi åter igång med våra frukostföreläsningar där vi djupdyker i intressanta ämnen tillsammans med er och en god frukost i handen. nedan hittar du ämnen och mer information om föreläsningarna.

Uppsala

Analytisk Dimensionering – Möjligheter och risker!

Föreläsare: Peter Svensson, Erik Helamb Steen, Per Troedson och Niclas Komét, Brandskyddslaget
Datum och tid: 2 februari
Tid: 08.15-10.00 (Frukost mellan 08.15-08.45. Föreläsning 8.45-10)

Brandskyddet enligt Boverkets Byggregler kan dimensioneras enligt förenklad modell eller enligt analytisk modell.

Vi kommer presentera olika analytiska dimensioneringar av brandskyddet där kostnadseffektiva lösningar är möjliga. Med rätt ingenjörskunskap kan robusta brandtekniska lösningar presenteras inom ramen för BBR:s funktionskrav. Vi kommer visa exempel på när analytisk dimensionering kan användas för att få till bättre lösningar både ekonomiskt och praktiskt. Vi kommer också belysa vilka projekteringsrisker som finns i samband med analytisk dimensionering.

Vill du lära dig mer om möjligheterna än problemen, så är denna frukostföreläsning ett måste!

Anmälan hittar du här: https://eu.invajo.com/l/C1u673xHNu

Stockholm

Utrymning genom inåtgående dörrar

Föreläsare: Martin Forssberg & Alexander Elias, Brandskyddslaget
Datum: 2 februari
Tid: 08.00-09.45 (Frukost mellan 08.00-08.30. Föreläsning 8.30-9.45)

Kravet om utåtgående dörr i utrymningsriktningen har en lång tradition och kan minst hänföras tillbaka till Byggnadsstadgan 1874 där det förekom för första gången för vissa typer av verksamheter.
Över åren har kravet nyanserats och i dagens byggregler anges att dörrar generellt ska vara utåtgående vid personantal överstigande 30 personer. Lagstiftningen bygger dock på ett mycket begränsat forskningsunderlag.

Brandskyddslaget har, tillsammans med Lunds Universitet, genomfört ett forskningsprojekt inom ämnet för att utreda i vilka situationer inåtgående dörrar kan nyttjas för utrymning, även för högre personantal, utan att äventyra personsäkerheten. Resultaten från detta projekt samt tillämpning av resultaten kommer att redovisas under frukostföreläsningen.

 

Ventilationsbrandskydd

Föreläsare: Felicia Klint & Hans Nyman, Brandskyddslaget
Datum: 9 februari
Tid: 08.00-09.45 (Frukost mellan 08.00-08.30. Föreläsning 8.30-9.45)

Byggbranschen har stora utmaningar med kostnader, klimatmål och effektivisering. Vi på Brandskyddslaget försöker hela tiden utvecklas för att möta branschens behov där vi ser att det är möjligt.
Tomas Fagergren har tillsammans med Lars Jensen (LTH), Björn Broberg (QREO) och Krishna Mohan (QREO) skapat ett verktyg för att beräkna yttemperaturer på ventilationskanaler vid brand. Detta verktyg använder vi på Brandskyddslaget för att effektivisera tillämpning av isolering och i de fall det är möjligt även ersätta delar av isoleringen med skyddsavstånd till brännbart material. Detta medför att mängden isolering i en byggnad kan minska och bidrar till minskade byggkostnader och minskad klimatpåverkan.

I föreläsningen går vi bland annat igenom verktyget FEDS och hur vi på Brandskyddslaget använder programmet för att effektivisera mängden isolering.

 

Sprinkler – Trycksatta stigarledningar

Föreläsare: Christian Becker, Brandskyddslaget
Datum: 16 februari
Tid: 08.00-09.45 (Frukost mellan 08.00-08.30. Föreläsning 8.30-9.45)

Från och med BBR 19 gäller att byggnader över 40 meter höga bör förses med trycksatta stigarledningar för att säkerställa räddningstjänstens insats på så höga höjder.

Denna föreläsning berör hur man hanterar projektering av trycksatta stigarledningar, vilka frågor som normalt uppstår kring detta och hur regelverket ser ut att utvecklas för kommande byggregler.

Anmälan hittar du här: https://eu.invajo.com/l/pqK67CAinN

 

Har du några funderingar gällande föreläsningarna?

Anna Fagerström
Marknadskommunikatör
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete