Brandskyddslaget hjälper Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen vid projektering av en ny byggnad på cirka 14 000 kvadratmeter vilken är avsedd att innehålla bland annat stadshus, tågstation, restauranger och butiker.

Vi hjälper till med såväl riskfrågor i detaljplanen som med det övergripande brandskyddet för denna byggnad som utförs till stora delar i trä med mycket glasytor och en öppenhet mellan planen.

Kommunfullmäktige fattar sitt slutgiltiga beslut kring bygget i oktober och om förslaget klubbas igenom beräknas byggnaden vara färdig att tas i bruk våren 2020.

Illustration: Tegmark

Kontakt

Karl Harrysson
08-588 188 63
Skicka e-post

Staffan Bengtsson
08-588 188 53
Skicka e-post