På Brandskyddslaget har vi närmare 100 kunniga medarbetare inom olika kompetensområden. Ett kompetensområde är exempelvis ventilationsbrandskydd. Vi bestämde oss för att prata med Sanna Sävmark, specialist inom ventilationsbrandskydd, för att få en inblick i deras arbete.

Vi hittar Sanna på 9:e våningen på Brandskyddslagets huvudkontor. Hon sitter vid fönstret med panoramavy över Liljeholmsviken med flera projekt uppe på de två datorskärmarna. Sanna jobbar mycket med brandskydd inom byggnader så som bostäder, skolor, kontor gallerier men så är hon även ventilationsspecialist. ”Det bästa med kombinationen av dessa är att jag både får jobba i projektgrupper, sätta mig in mer i installationsteknik samt ha nära dialog med ventilationskonsulter”, berättar hon.

Med tanke på den teknologiska framfarten ser Sanna en spännande framtid för ventilationsbrandskydd. ”Jag upplever att det finns stora möjligheter att optimera ventilationsbrandskyddet samt använda analytisk dimensionering för att minska exempelvis isoleringsmängder. Med hjälp av programmet FEDS har vi möjlighet att räkna hem minskad mängd brandisolering. Vid val av skyddsmetoden fläkt i drift blir vi alltid inkopplade då det kräver analytisk dimensionering enligt BBR. Men även där upplever jag att vi arbetar för att hitta bästa lösning för kunden avseende exempelvis temperaturtålighet, brandisolering, krav på säker strömförsörjning samt detektering/styrning”.

”Här måste jag nog ändå lyfta mina kollegor, min arbetsplats och mina kunder som helhet. Vi jobbar oftast i tajta och trevliga projekt ihop. Sen att jobbet är väldigt varierat från dag till dag tycker jag är väldigt kul.

En miss vi ser i vissa projekt är gränsdragning mellan styr och ventilation avseende krav på detektering. I sådana fall försöker vi tidigt belysa kravet på detektering inom kanalsystem och risken för att styrning inte fungerar som den ska. ”Det har förekommit att man måste disponera om kanaler eller göra rökprov på plats för att upprätthålla krav som leverantörerna av kanaldetektorer ställer”, säger Sanna.

Vi pratar lite om utmaningar och risker när vi jobbar i projekt och Sanna lyfter vikten av att komma in i tidigt skede och inleda en dialog med projektet och främst ventilationskonsulten. ”Genom att komma in tidigt i projektet minskar vi risken för fel och kan istället göra smarta val och optimera lösningarna i projektet”, berättar Sanna optimistiskt.

Kostnadseffektiva lösningar inom ventilationsbrandskydd

Brandskyddslaget har alltid som mål att göra våra projekt så kostnadseffektiva som möjligt utan att tumma på kvalitén. Sanna menar att vi verkligen finns möjligheter att påverka kostnaderna i ett ventilationsbrandskyddbyggprojekt avseende ventilationsbrandskydd vid både om- och nybyggnation. ”Vid exempelvis skyddsmetoden brand- och brandgasspjäll går det ofta att optimera placering av spjäll. Hur vi placerar spjäll påverkar mängden isolering samt att vi kan använda programmet FEDS och beräkna temperaturen i kanal, genombrottsisolering samt att det finns möjlighet att ersätta isolering med skyddsavstånd till brännbart. Där är vår uppgift att även prata med ventilationskonsulten och projektansvarig i den lösning som de tror blir smidigast och billigast under produktion”,

Vi avslutar intervjun med att fråga vad som är det roligaste med Sannas jobb. ”Här måste jag nog ändå lyfta mina kollegor, min arbetsplats och mina kunder som helhet. Vi jobbar oftast i tajta och trevliga projekt ihop. Sen att jobbet är väldigt varierat från dag till dag, tycker jag är väldigt kul.”

 

Vill du veta mer om ventilationsbrandskydd?

 

Sanna Sävmark
08-588 188 77
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete