Vi hälsar Linus Lundin och Tim Hedlund välkomna till oss på Brandskyddslaget.

Linus Lundin är utbildad Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet och jobbar nu på vårt kontor i Örebro. Linus arbetar bland annat med brandskyddsprojektering, brandskyddsbeskrivningar, brandskyddsritningar, analytisk dimensionering och bränders påverkan på bärande konstruktioner

Tim har studerat vid Luleå tekniska universitet och är utbildad till Brandingenjör och civilingenjör i brandteknik. Hans arbetsuppgifter utgörs främst av brandskyddsprojektering i form av förenklad och analytisk dimensionering, men han arbetar även med brandteknisk projektering av bärande konstruktioner. Tim arbetar på kontoret i Karlstad.

Välkomna till oss!

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete