Vi stärker laget i landets sydligare delar genom en satsning på vårt kontor i Malmö. En satsning som leds av Maya Stål Söndergaard.

Maya Stål Söndergaard anslöt till laget och kontoret i Malmö den 1 oktober. Hon kommer senast från Räddningstjänsten Syd där hon de senaste tio åren har jobbat som brandingenjör och verksamhetschef.

Med Mayas långa erfarenhet från offentlig förvaltning skapar vi en gedigen grund för vårt nya Malmökontor. Samhällsperspektivet på trygghet och säkerhet är en ledstjärna i allt vi gör, så här kommer Mayas kunskap och perspektiv väl till pass, säger Martin Olander VD för Brandskyddslaget.

Kontoret i Malmö är samlokaliserat med systerbolaget Process Safety Group som är väl etablerat i regionen.

Tillsammans med Process Safety Group kan vi erbjuda en bredd av kompetenser och djup expertis till många olika kunder inom exempelvis byggbranschen, offentliga aktörer och industri. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss när vi kan erbjuda hela koncernens kunnande till kunder i regionen, säger Maya Stål Söndergaard.

Satsningen innebär också att vi söker nya medarbetare till vårt sydligaste kontor. På vår karriärsida finns mer information och länk till ansökan.

Vi hälsar Maya varmt välkommen till Brandskyddslaget!

Kontakt

Maya Stål Söndergaard
040-655 48 82
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete