Brandskyddslaget har tillsammans med bland andra Ahrbom & Partners fått i uppdrag att projektera den Nya operan och i veckan har vi vårt första möte i projektet.

Uppdraget, att rita en ny opera i Operan, gick till Ahrbom & Partners tillsammans med Lundgaard & Tranberg Arkitekter och vi deltar i projektet som brandskyddsprojektörer. Uppdraget omfattar en genomgripande ombyggnad och tillbyggnad av den gamla operabyggnaden för att skapa en förnyad nationalscen för opera och balett.

Projektet startar med programhandlingar följt av systemhandlingar fram till hösten 2020. Under byggtiden beräknas Operan stänga under tre spelsäsonger. Invigningen av den nya Operan är planerad till 2025.

Brandskyddslaget har arbetat med brandskydd såväl i Operan som i Operakällaren under många år och har också varit inblandade i förstudien. Vi förstår därför väl de kommande stora utmaningarna.

Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

Staffan Bengtsson
08-588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete