För tredje året i rad har vi utvärderat vår arbetsplats och vår företagskultur enligt Great Place to Work. Ännu en gång har vi klarat certifieringskraven och samtidigt förbättrat vårt resultat.

Utvärderingen görs både utifrån ett medarbetarperspektiv, där alla medarbetarna får besvara en enkät, och ett ledarperspektiv, där företaget beskriver sitt arbetsplatserbjudande. För tredje året i rad resulterar utvärderingen i att vi klarar certifieringen som gäller ett år.

Att vi är ett lag där vi trivs väldigt bra tillsammans framkommer tydligt i ett av svaren från medarbetarenkäten. ”Älskar att komma till jobbet! Tryggheten i att alltid kunna få backning och support i mina projekt men även känslan av att vi bryr oss om varandra på riktigt!!”

Mer information om Great Place to Work hittar du här.

Kontakt

Henrik Alling
054-770 78 01
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete