Sedan flera år är Brandskyddslaget engagerade i och medfinansiärer till Mvendeni Primary School, belägen söder om Mombasa i sydöstra Kenya.

Skolområdet har under åren utvecklats genom renoveringar, utbyggnader och uppförande av två nya skolhus med datorsalar. Det är extra roligt att vara en del i denna utveckling när vi nås av nyheten att skolan hösten 2015 återigen fick pris som bästa skola i östra Kenya.

Mvindeni Primary School i Kenya

Mvindeni Primary School i Kenya

Det senaste projektet är byggandet av en helt ny förskola. Förskolan, med två klassrum för 100 barn, finansieras av Brandskyddslaget tillsammans med våra systerföretag Brandtec och RiskTec. 18 gungor ska också sättas upp inne på skolområdet.

Mvindeni Primary School i Kenya

Mvindeni Primary School i Kenya

Vi är stolta över det vi bidrar med och det är speciellt kul att ingå i denna satsning tillsammans med våra systerföretag.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete