Förra veckan höll Brandskyddslaget en 2 h lång digital föreläsning för 20 arkitekter på Arkitema i byggnadstekniskt brandskydd.

Föreläsningen innehöll grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd med inriktning på bostäder. Trots ett helt digitalt upplägg var deltagarna väldigt nöjda och har fått mycket ny kunskap.

Behöver du eller dina medarbetare få ökad brandskyddsteknisk kompetens? Se då till att boka in en utbildning eller föreläsning till 2021!
Brandskyddslaget erbjuder en mängd olika föreläsningar och utbildningar som kan anpassas helt utifrån ert behov och önskemål (digitala upplägg tills vidare).

Här nedan ser du vilka utbildningar som vi erbjuder;
brandskyddslaget.se/utbildningar-forelasningar/bsl-academy

Vi delar gärna med oss av vår kunskap genom en för er anpassad föreläsning eller utbildning inom exempelvis följande områden;

• Grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd
• Brandskydd av bärande konstruktioner
• Brandskydd i kulturbyggnader
• Frångänglighet i offentliga miljöer
• Brandskydd under byggtiden
• Brandskydd av trähus
• Brandskydd och utrymningssäkerhet i undermarksanläggningar
• Räddningstjänstens insats
• Brandskydd i sjukhusmiljöer
• Brandlarms- och sprinklerregelverket

Se även våra andra utbildningar här.

Kontakt

Henrik Alling
054-770 78 01
Skicka e-post

Gitte Nählinder
010-177 73 20
Skicka e-post