På den internationella ventilationskonferensen Roomvent 2024 i Stockholm (22-25 April) kommer Hans Nyman på Brandskyddslaget presentera en artikel skriven tillsammans med Axel Mossberg (Bengt Dahlgren) och Johan Rönnbäck (Briab).

Artikelns namn är ”Smoke spread in a ventilation system – Room fire experiments and technical solutions in a prison environment with active ventilation”. Den redovisar resultat från fullskaletest med lågt placerade tilluftsdon, inga brandskyddsspjäll och fläktar i drift i rum med reducerad brandbelastning. I artikeln redovisas också hur ventilationssystem praktiskt kan optimeras utifrån dessa förutsättningar.

 

Bild lånad av https://www.svenskventilation.se/

Kontakt

Hans Nyman
hans.nyman@bsl.se

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete