Vi stödjer Brandforsk – För en säkrare framtid. Vi är stolta över att under 2023 vara en officiell stödorganisation till Brandforsk, en ledande aktör inom brandforskning och säkerhetsutveckling. Vi planerar att fortsätta stötta Brandforsk under 2024. Tillsammans strävar vi efter att göra samhället säkrare och mer hållbart.

Brandforsk är en organisation dedikerad till att främja forskning och utveckling inom brandsäkerhet. Genom att stödja deras arbete bidrar vi till att förstå och minska riskerna för brand, samtidigt som vi arbetar för att förbättra räddningsinsatser och öka medvetenheten om vikten av brandsäkerhet.
Som stödorganisation till Brandforsk bidrar vi årligen med finansiella medel för att stötta deras initiativ att sprida kunskap om brandsäkerhet till vårt samhälle. Tillsammans strävar vi efter att skapa en tryggare miljö för alla.

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete