Vi stödjer Brandforsk och bidrar till kunskapsutveckling.

Brandskyddslaget sätter vi högt värde på ny kunskap och utveckling. Vi arbetar kontinuerligt med att forska och utveckla vår bransch. Som en del i detta arbete stödjer vi stiftelsen Brandforsk som initierar och finansierar kunskapsutveckling inom brandsäkerhet.

”Brandforsk möjliggör kunskapsutveckling för ett brandsäkert hållbart samhälle, och arbetar med att sprida denna kunskap för att den ska göra nytta.” – Brandforsk.

Om Brandforsk

Brandforsk är en insamlingsstiftelse var vision är ett brandsäkert samhälle som är byggt på kunskap. Detta gör Brandforsk genom att forska, utveckla och sprida kunskap inom brandsäkerhet.  Brandforsk finansieras av stödorganisationer som exempelvis Brandskyddslaget.

På Brandforsks hemsida kan du läsa, ”Brandforsk stiftades av Brandskyddsföreningen Sverige 2019 efter att i 40 år ha bedrivits som en förening där Brandskyddsföreningen var huvudman. Brandforsk har hela tiden fungerat som ett samverkansorgan för samhällets intressenter för att öka kunskapen om, och minska konsekvenserna av, bränder och det fortsätter vi att vara.”

Det känns viktigt och spännande att vara med och bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Vidare kommer detta bidra till ett mer brandsäkert samhälle.

Vi stödjer brandforsk

Är du nyfiken på hur vi jobbar med forskning och utveckling? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakt

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
070-718 68 72
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete