Initiativet för äldres brandskydd startade 2017. Syftet är att brandskyddet för äldre ska förbättras och samtidigt vill man påminna om nollvisionen för antal skadade och döda i bränder.

Brandskyddet i boendemiljöerna för äldre varierar betydligt. Många bor kvar hemma, i vanliga hemmiljöer där det oftast normalt inte finns några automatiska släcksystem. Den typen av skydd har inte varit ett krav i byggreglerna så länge, heller. Det är först efter 2012 som det rests krav på sprinkler, och då endast i särskilda behovsprövade boendetyper (tidigare kallat äldreboenden) utifrån exempelvis LSS Lagen om särskilt stöd till funktionshindrade. Detta innebär att de allra flesta äldre i sitt boende har ett mindre bra brandskydd på detta område. I hemmiljön är det inte ett krav alls, men systemlösningar finns som kan anpassas till de äldres egna boende, på samma sätt som trapphissar, sängar, spisvakter och andra hjälpmedel.

Brandskyddslaget arbetar dagligen med sprinkler samt med frågor kring äldres brandskydd främst utifrån byggreglerna vid ny- och ombyggnader. Detta sker även i samband med brandskyddsinventeringar och revideringar av brandskyddet i befintliga verksamheter utifrån Lagen om skydd mot olyckor. Vi vet att sprinkler ger ett väldigt bra skydd i boendemiljöer.

PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, Riksförbundet Pensionärsgemenskap RPG, Brandskyddsföreningen och Sprinklerfrämjandet är organisationerna bakom initiativet som handlar om att engagera myndigheter och driva igenom förändringar för äldres brandskydd. Brandskyddslaget stödjer initiativet via Sprinklerfrämjandet.

Du kan läsa mer om initiativet på deras hemsida.

Kontakt

Alisa Ilijasevic
019-764 93 63
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete