Gröna tak är idag ett av de hetaste ämnena i byggbranschen. Detta då taken ger stora fördelar ur flera aspekter, inte minst gällande miljö och hållbarhet.

Brandskyddsfrågan gällande dessa tak är minst lika aktuell, i och med att flera önskade gröna taktäckningar inte uppfyller de förenklade reglerna som ges i BBR. Brandskydd i denna typ av tak är dock ett område där kunskapsluckorna är stora. I ett försök att belysa dessa kunskapsluckor har Brandskyddslaget skrivit en rapport där en litteraturstudie presenteras över den kunskap som finns kring brand och brandskydd i gröna tak. Arbetet är finansierat av Brandforsk.

Rapporten ingår i vår rapportserie med öppna forskningsrapporter där syftet är att öka kunskaperna i branschen. Rapporterna är gratis och finns att ladda ner här.

Kontakt

Axel Mossberg
08-588 188 35
Skicka e-post