Gröna tak är idag ett av de hetaste ämnena i byggbranschen. Detta då taken ger stora fördelar ur flera aspekter, inte minst gällande miljö och hållbarhet.

Brandskyddsfrågan gällande dessa tak är minst lika aktuell, i och med att flera önskade gröna taktäckningar inte uppfyller de förenklade reglerna som ges i BBR. Brandskydd i denna typ av tak är dock ett område där kunskapsluckorna är stora. I ett försök att belysa dessa kunskapsluckor har Brandskyddslaget skrivit en rapport där en litteraturstudie presenteras över den kunskap som finns kring brand och brandskydd i gröna tak. Arbetet är finansierat av Brandforsk.

Rapporten ingår i vår rapportserie med öppna forskningsrapporter där syftet är att öka kunskaperna i branschen. Rapporterna är gratis och finns att ladda ner här.

Kontakt

Axel Mossberg
08-588 188 35
Skicka e-post

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.