I veckan genomfördes den första av tre frukostföreläsningar i Örebro respektive Karlstad. Lars Hellman från Brandskyddslagets Falunkontor höll en intressant och informativ föreläsning om brandlarmets betydelse för byggnadens utformning avseende brandskydd.

Lars berättade om hur brandlarmet bör projekteras och vilka kontroller som behöver genomföras för att säkerställa att brandlarmet har utförts på ett korrekt sätt. Han förklarade också vikten av ett väl anpassat brandlarm efter både byggnadens förutsättningar och kundens behov. Många relevanta frågor ställdes med fokus på vem som bär ansvaret för brandlarmet vid olika skeden.

Serierna fortsätter om två veckor. Då är ämnet ventilationsbrandskydd och föreläsare är Hans Nyman. Föreläsningen i Örebro äger rum den 2 oktober och den i Karlstad den 3 oktober. Har du inte anmält dig, så passa på genom att klicka på respektive stads namn nedan! Föreläsningarna är kostnadsfria och vi bjuder på frukost.

Få mer information och anmäl dig till Örebro eller Karlstad.