I början av oktober blev Viktor Wahlsten på Brandskyddslaget certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3).

Vi säger stort grattis till Viktor Wahlsten som i början av månaden blev certifierad enligt SAK 3, nivå K.
En certifierad sakkunnig inom brandskydd anlitas i de fall Byggnadsnämnden anser att byggherrens egenkontroll inte räcker till. Den certifierades uppgift är då att kontrollera att samhällets krav på säkerhet avseende brandskydd uppfylls.

Det känns mycket bra att kunna erbjuda våra kunder ytterligare en certifierad Sakkunnig inom brandskydd.

Läs mer om SAK 3 här.

Kontakt

Viktor Wahlsten
08-588 188 34
Skicka e-post

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete