Wingårdhs vinner Plåtpriset och Brandskyddslaget har projekterat brandskyddet. På uppdrag av Wallin Bostad och Reomti Bygg har vi hjälpt till med brandskyddsprojekteringen i de prisbelönta bostadshusen Kvartetten för både etapp 1 med Kv. Oxford samt etapp 2 med Kv. Coimbra i Hagastaden, Stockholm.

Arkitektbyrån Wingårds vann Plåtpriset 2022 med sina vackra bostadshus i Kv. Oxford, vilket utgör de första två husen av ”Kvartetten” som ligger i den nya stadsdelen Hagastaden, Stockholm. Vi har jobbat i projektet från 2016 från idéskiss till färdigställande och är även med och projekterar Kv. Coimbra som utgör nästföljande två hus i samma gestaltning som gör ”Kvartetten” komplett.

Kompromisslös design medför höga krav på leverantörer

En del som har varit extra intressant och extra utmanande är beställarens höga ambition gällande design både interiört och exteriört. Ambitionsnivån har präglat uppdraget som också visade sig nå höjder, inte bara i husets faktiska höjd, utan även ur ett designperspektiv. Juryns motivering av varför Wingårds vinner plåtpriset 2022:

”Välproportionerade och fint komponerade volymer som för tankarna till klassisk amerikansk höghusarkitektur. Plåtfasadens precisa utformning förstärker husens slankhet — en smakfull och tidlös elegans. Husens materialval och detaljutformning vittnar om ett bra samarbete mellan en ansvarsfull beställare och en kunnig arkitekt. Plåtarbetet är utfört med stor skärpa och är synligt även från husets insida.”

Tillsammans med MNConsulting AB har vi tagit fram kravställning för ytterväggarna med systemfasad som Fenestra fått i uppdrag att leverera. Avslutningsvis är vi stolta över att få ha varit med i detta intressanta projekt där alla i uppdraget gjort ett fantastiskt jobb med att hitta bra lösningar som inte har kompromissat med designen.

Bild: Fotograf Patrik Lindell

 

Kontakt

Simon Israelsson
Brandingenjör
08-588 188 36
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete