Aktuellt: Tjänster

Teaterrök i tester på Nationalmuseum

Brandskyddslaget har genomfört s.k. ”Hot smoke försök” på Nationalmuseum. Testerna ingår i kontrollen av de genomförda brandskyddsåtgärderna som görs i slutskedet av den omfattande och snart avslutade ombyggnationen. Försöken visade att funktionen hos de olika...

Kurser om brandskydd i BBR 25

I slutet av maj är det återigen dags för de populära heldagskurserna om brandskydd i BBR som vi arrangerar tillsammans med Bengt Dahlgren. Liksom tidigare består utbildningsmaterialet av Brandskyddshandboken. En bok som uppdaterades i höstas och nu är utkommen i en...

Anmäl dig till vårens frukostföreläsningar

I april och maj arrangerar vi återigen en serie frukostföreläsningar i Stockholm. Tre fredagar bjuder vi in till intressanta föreläsningar som handlar om Gröna tak, Träbyggnader respektive Brandskydd under byggtid. Det första tillfället, den 13 april, handlar om Gröna...

Uppskattade föreläsningar i Borlänge

Under hösten genomförde vi för första gången en serie med våra populära föreläsningar i Borlänge. Konceptet, frukost följt av en kortare föreläsning med en av våra medarbetare som föredragshållare, uppskattades och kommer fortsätta även nästa år. Både i Dalarna och på...

Brandutredning i cementfabrik på Gotland

I maj brann det i cementfabriken i Slite på Gotland. Efter branden har Brandskyddslaget bistått företaget i dess interna utredning. Branden började i en lagerbyggnad för återvinningsmaterial som användes som bränsle. Efter ett platsbesök i början av juni har arbetet...

Beräkning av samhällsrisk i Borlänge tätort

Behovet att bygga fler bostäder i Borlänge tätort är stort och två områden där nya bostäder planeras är Centrum och Domnarvet. Flera verksamheter I Borlänge hanterar eller framställer farliga ämnen. Borlänge är dessutom en kommunikationsnod, med transporter av farligt...

Brand på Skeppsholmen

Den 21 september utbröt en mycket uppmärksammad brand i hus 12 på Kungliga konsthögskolan, belägen bredvid Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm. Byggnaden har sitt ursprung i början av 1800-talet. Branden, som startade på plan 5 spred sig snabbt till vinden via...

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This